Logo. Klikkaus vie etusivulle.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty viimeksi 21.11.2016


Tietosuojaselosteen tarkoitus

Tietosuojavaltuutetun mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja, on liitettävä tietojen antajan informoimiseksi ja yksityisyyden suojaamiseksi tietosuojaseloste.

Tietosuojaselosteen avulla pyritään parantamaan kansalaisen mahdollisuuksia käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiaan sekä kasvattamaan käyttäjien luottamusta verkossa tarjottaviin palveluihin.

Henkilötiedolla tarkoitetaan "kaikenlaisia luonnollista henkilöä, taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi".

Tutustu myös Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaiseen rekisteriselosteseen sivun lopussa.


Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry
hallitus(at)kestavat.fi

Yhteyshenkilö:
Karoliina Virta, jasenasiat(at)kestavat.fi


Palvelun kuvaus

Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry ylläpitää www-sivuja osoitteessa www.kestavat.fi. Sivuilla on kaksi www-lomaketta, joilla voidaan kerätä henkilötietoja.

Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry ylläpitää jäsenrekisteriä, jonka tarkoituksena on jäsenten yhteystietojen ylläpito, jäsenetujen ja jäsenmaksujen valvonta. Jäsenrekisterin avulla mm. postitetaan jäsenlehti jäsenille ja kerätään jäsenmaksu sekä tehdään kuvalliset jäsenkortit. Jäsenyys edellyttää henkilötietojen luovuttamista.

Selosteessa kuvattuja toimintatapoja voidaan muuttaa, joten on tärkeää, että luet ne ajoittain uudelleen läpi, jos vierailet www-sivuillamme useammin.


Rekisteröityminen

Rekisterinpitäjän tietolähteitä ovat seuraavat rekisteröitymisprosessit:

  • jäseneksi liittymislomake
  • jäsentietojen muuttamislomake
  • jäseneksi liittyminen paperilomakkeen avulla


Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö on kuvattu rekisteriselosteessa sivun lopussa.


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot pyritään poistamaan säännöllisesti.
Jäsenrekisterin tiedot säilytetään, kunnes jäsen ei enää ole yhdistyksen jäsen, tai hän ei maksa vuosijäsenmaksuaan, tai hän haluaa jäsentietonsa hävitettäväksi.
Henkilötietoja ei arkistoida.

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä toimitaan henkilötietolain edellyttämällä tavalla.


Tietojen suojaus

Jäsenhakemuksessa verkkolomakeella annetut henkilötiedot siirtyvät rekisterin ylläpitäjälle suojattua tiedonsiirtoa käyttäen.

Muodostuvia henkilörekistereitä suojataan rekisteriselosteissa kuvatuilla tavoilla.


Evästeet

WWW-sivuillamme ei käytetä evästeitä. Lisätietoa evästeistä: Cookie FAQ


IP-tiedot

Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry www-sivuilla vierailevien käyttäjien IP-tiedot tallentuvat automaattisesti niille varattuun lokiin. Lokitietoja voidaan käyttää tilastointitarkoituksiin.


Linkit toisiin www-sivustoihin

Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry sivuilla voi olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille verkkosivuille.
Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.
Tarjoamme silti näitä linkkejä, jotta jäsenemme voisivat helpommin saada tietoa eri aiheista.


Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö on toimitettava rekisterin ylläpidosta vastaavalle henkilölle sähköpostitse tai kirjallisesti.

Käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, sekä oikeus muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt on toimitettava rekisterin ylläpidosta vastaavalle henkilölle sähköpostitse tai kirjallisesti.


Sovellettavat lait

Yhdistyslaki
Henkilötietolaki (HetiL 523/99)
Laki sähköisen viestinnän tietosuojasta. (SVTSL 516/2004)


Tietojen luovuttaminen

Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.


Tiedustelut

Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry tietosuojaa koskevat tiedustelut voidaan osoittaa rekistereiden ylläpidosta vastaavalle henkilölle.

Lisätietoa henkilökohtaisesta tietosuojasta saat Tietosuojavaltuutetun toimiston www-sivuilta: www.tietosuoja.fi


KESTÄVÄT ry:n jäsenrekisteri - rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry, hallitus(at)kestavat.fi
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Hallituksen valitsema jäsenrekisterin ylläpitäjä, jasenasiat(at)kestavat.fi
3. Rekisterin nimi KESTÄVÄT ry:n jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Jäsenrekisterin tarkoituksena on jäsenten yhteystietojen ylläpito, jäsenetujen ja jäsenmaksujen valvonta. Jäsenrekisterin avulla mm. postitetaan jäsenlehti jäsenille ja kerätään jäsenmaksu sekä tehdään kuvalliset jäsenkortit.
5. Rekisterin tietosisältö Henkilön nimi (etu– ja sukunimi), osoite (katuosoite, postinumero, postitoimipaikka), puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymisvuosi, viitenumero ja tieto jäsenmaksusta sekä valokuva.
6. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötiedot kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä. Henkilötietoja on mahdollista päivittää www-lomakkeen kautta.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet Jäsenrekisteriä pääsee käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetty henkilö. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojärjestelmät on suojattu ajanmukaisin viruksentorjunta- ja palomuuriohjelmistoin. Rekisterin käyttäjillä on salassapitovelvollisuus. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.